Historie

Něco z profesionální minulosti, co jsme přečetli, editovali a zkorigovali:

před rokem 1989 například:
- deníky: Mladá fronta, Lidová demokracie, Večerník Praha
- měsíčník: Literární měsíčník (vydával Svaz československých spisovatelů)
- týdeník: Nové knihy včetně editace bibliografické přílohy
po roce 1989 například:
- týdeník: Nové knihy včetně editace bibliografické přílohy
- měsíčník SOHO revue (později Gayčko) pro gay a lesbickou minoritu
- čtrnáctideník 100+1 (včetně webové verze)
- čtvrtletní noviny pro zaměstnance Linde Gas (včetně katalogů a propagačních materiálů)
- pro nakladatelství Práh knihy: např. Tradiční česká kuchařka, Druhy vědecké zkušenosti,
Hrozná pravda, Dětský lékař, Barvení skla, Tokeleau, Via lucis, Mléčný groš, Kytice, Steve
Jobs, Psychologie komunismu, Tony Blair – Moje cesta
- pro Národní knihovnu: Ladislav Cubr: Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
- pro vydavatelství Pražan
- propagační tiskoviny OKO
- bakalářské práce: Koncept „enemy combatant“ v americkém právním systému
- pro společnost Danone Welfare zvířat 2012